4 thoughts on “Amazonské borůvky acai

    1. לימור28/10/12 ב- 4:01 pmרכשתי את “אוצרות הלב” לגננת בתי, לכשסיימה את גן החובה.הגננת ה לה קניתי את הערכה ה לוותה אותנו שנתיים ומאוד הקפידה להנחיל בקרב הזאטוטים את נושא הערכים, כמו גם ×—Ã8—”‘—•×¨×™×”ם.&#Ã220;אוæרות הלב” משמש אותה היום ומסייע לה להיות יצירתית עוד יותר במטרותיה.בקיצור – מתנה מוצלחת לגננת שהקניית ערכים חשובה לה.

Napsat komentář